Spelregels

Spelregels

De quiz is geen spellingwedstrijd: een antwoord mag zowel in spelling als fonetisch iets afwijken. Uitzondering zou een vraag zijn waarbij we de correcte spelling van een woord vragen, dan is het groene boekje leidend.

Behalve wanneer we er nadrukkelijk om vragen, volstaat de achternaam van een gevraagd persoon. Let op: wanneer je een verkeerde voornaam bij een goede achternaam zet (of omgekeerd), dan is het antwoord fout! Ook indien je antwoord onleesbaar is rekenen we het fout.

Wanneer we meer dan 1 antwoord vragen, schrijf dan niet meer antwoorden op dan gevraagd. Indien je toch meer antwoorden opschrijft krijg je voor deze vraag 0 punten.

Na afloop van iedere ronde heeft ieder team 3 minuten de tijd om het antwoordformulier omhoog te houden. Een medewerker van het ZNQK komt het antwoordformulier dan ophalen. Alles wat buiten de 3 minuten omhoog wordt gestoken telt niet mee. Een ouderwets horloge of stopwatch op tafel is toegestaan, ‘smartphones’ met deze functies niet. Een eind-muziekje helpt je eraan herinneren dat het tijd is om de antwoorden in te leveren.

Er mogen geen andere papieren, boeken of andere zaken (bijv. mobiel) op tafel liggen, anders dan uitgedeeld door de organisatie. Tassen bij de tafel moeten te allen tijde gesloten zijn en blijven tijdens de quiz. Een zaklamp (GEEN mobiel) is toegestaan en zelfs aan te raden !

De organisatie bestaat uit mensen: wanneer je van mening bent dat wij een verkeerd of onvolledig antwoord hebben gegeven, laat het dan direct weten, dan kunnen we het eventueel corrigeren. De organisatie heeft altijd het laatste woord. Alle vragen/antwoorden zijn met minimaal 2 bronnen gecontroleerd.

Het team

Elk team mag met minimaal 2 en maximaal 5 spelers per team meedoen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Wisselspelers zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens de quiz. Het geluid van ieders mobiel dient uitgeschakeld te zijn. Gebruik van mobiele telefoons, of andere apparaten, tijdens de quiz zal te allen tijde leiden tot diskwalificatie. Hierop zal streng worden toegezien. In geval van nood kan er op het terras van de Verlenging worden gebeld. Je mag echter pas terug naar je team als de ronde is afgelopen en de antwoorden zijn ingeleverd.

Toiletbezoek en Roken

Toiletbezoek tijdens rondes is toegestaan. Je mag echter pas terug naar je team als de ronde is afgelopen en de antwoorden zijn ingeleverd. Wij raden roken ten zeerste af, maar wil je toch roken, dan kan dat op het buitenterras van Eetcafe de Verlenging.

Toezicht

We gaan ervan uit dat iedereen eerlijk speelt, maar omdat het een kampioenschap betreft zal tijdens de quiz zal door medewerkers van het ZNQK worden gesurveilleerd. De aanwijzingen van de medewerkers dienen te worden opgevolgd. Indien er fraude wordt geconstateerd zal dit leiden tot diskwalificatie. Hieronder valt ook het overleggen met of het doorgeven van antwoorden aan andere teams.

Nog vragen?

Stuur een mailtje naar infoznqk@gmail.com  Wij zullen binnen 48 uur reageren.